Jak na firemní kulturu (3) - Příležitosti

11.03.2020

Dneska se podíváme na jednotlivé aspekty dobrého firemního prostředí, ve kterém ohýnky vnitřní motivace nebudou zbytečně hašeny. Můžete tak objevit, kde máte největší příležitost, nebo naopak, co jsou již teď vaše silné stránky firemní kultury, na kterých můžete stavět.


Tento článek je součástí série článků, ve kterých se věnuji firemní kultuře. V této sérii sdílím své zkušenosti, myšlenky a uvědomění, které jsem v IRESOFTu v této souvislosti nasbíral. Abyste se dostali do kontextu, doporučuji přečíst si celou sérii od začátku. 


Nejdřív odstraňte to, co lidi štve

Znovu se vrátím k myšlenkám, o kterých jsem psal v prvním díle této série. První věc - pokud chcete vytvořit prostředí, kde lidem jejich ohýnky hoří, je třeba odstranit to, co lidi štve na denní bázi

Zkusil jsem se zamyslet, co by mně osobně fakt vadilo z pozice zaměstnance:

 • Dělám nesmyslnou nebo zbytečnou práci - to mi sebere veškerou energii. Zkuste si představit, že stavíte hrad z písku. A když ho dostavíte, přijde vlna, která vám ho zboří. Jak dlouho vás to bude bavit?
 • Nikdo mě neposlouchá - a když už, stejně se nic nezmění. Jako člověk v "první bojové linii" víte moc dobře, co nefunguje a co by firma měla zlepšit. Ale bohužel to nikoho nezajímá a vám tak nezbývá než "držet hubu a krok". Jak dlouho to vydržíte, než rezignujete?
 • Musím si krýt záda - a tedy plýtvat energií na obranu sebe samotného. Pokud je týmové prostředí toxické, musíte věnovat spoustu energie tomu, abyste si zachovali tvář, anebo dělali politiku. Pokud se v tom zrovna nevyžíváte, pak je to zbytečně ztracená energie, kterou byste mohli využít na něco smysluplnějšího. 
 • Nemůžu se spolehnout na ostatní - další energie věnovaná myšlením za své kolegy. Na něčem se domluvíte, a pak abyste se neustále připomínali a naháněli své kolegy. V nejhorším si to budete muset udělat sami. Kolik své energie na tom vyplýtváte?
 • Nemám vhodné nástroje pro práci - zkuste lopatkou zorat pole, jak dlouho vás to bude bavit? Neplýtvá někdo vaší energií jen proto, že mu vaše práce nepřijde důležitá?
 • ...

Toto zdaleka není úplný výčet, ale spíš zamyšlení, jakým směrem se ubírat. Každá taková situace totiž bere energii a plamínek motivace v nás postupně uhasíná. A když už není žádný plamen, pak spadáme mezi těch 85 % demotivovaných a vyhaslých lidí.

Skvělá zpráva však je, že pokud kteroukoliv z těchto oblastí vylepšíte, pak se z toho může stát vaše silná stránka a naopak to bude držet a podporovat další angažovanost vašich lidí.  


Vědecké poznatky

Já rád uvažuji selským rozumem. Spousta z těch věcí je logická a není to žádná raketová věda. Když dělám zbytečnou práci, nedá se to změnit, šéf se o mě nezajímá atd., tak mě to v té práci prostě nebude bavit. Ale na co všechno si dát pozor, co souvisí s vnitřní motivací? 

Můžeme se inspirovat výzkumem Gallup Institute, který se více než 30 let věnuje studiu lidí v oblasti motivace. Tento institut "vydestiloval" pouhých 12 otázek (označují je jako Q12 Index), podle kterých poznáte, v čem máte tu největší příležitost. Já jsem se inspiroval článkem od Brandbakers (díky Peťo za inspiraci), kteří přidali ještě další čtyři otázky související s inspirovaností zaměstnanců. 

Ty otázky jsou:

 • Vím, co se ode mě očekává
 • Mám vše co potřebuji (nástroje, podmínky...), abych mohl/a dělat dobře svoji práci? 
 • Mám každý den příležitost dělat to, v čem jsem dobrý/á
 • Ocenil nebo poděkoval mi někdo za moji práci během posledního týdne? 
 • Má můj vedoucí zájem o mě, jako o člověka? 
 • Je někdo, kdo mě povzbuzuje v mém rozvoji? 
 • Záleží někomu na mých názorech
 • Vnímám, že je moje práce pro firmu důležitá
 • Jsou moji kolegové zapálení pro práci? 
 • Mám v práci opravdového kamaráda/ku
 • Mluvil se mnou během posledního půl roku někdo o mém osobním rozvoji
 • Měl jsem během posledního roku příležitost naučit se něco nového a vyrůst?
 • Rozumím a souhlasím s tím, proč IRESOFT existuje a co dělá? 
 • Vím, díky čemu jsme jedineční a co nás od ostatních odlišuje? 
 • Žijí naši vedoucí podle firemních hodnot a řídí se iresoftími pravidlami hry? 
 • Vím, kam firma míří a čeho chce dosáhnout? 

Otázky jsem pustil do naší firmy, abych zjistil, jak jsme vlastně na tom. Odpovědělo mi 90 % iresofťáků. A takto jsme dopadli:

Zvolil jsem čtyři možnosti odpovědí - rozhodně ANO, spíše ANO, spíše NE a rozhodně NE. Schválně tam není průměrná hodnota MOŽNÁ, abych se vždy musel přiklonit na jednu nebo druhou stranu. Pro přehlednější interpretaci výsledků jsem pak sloučil odpovědi spíše NE a rozhodně NE dohromady, protože pro mě oba znamenají stejnou příležitost pro zlepšení.

Jsou naše výsledky dobré, nebo špatné? Nedokáži posoudit, protože to nemám s čím porovnat. Takže kdybyste se chtěli pustit do takového dotazníku ve vlastní firmě nebo týmu, budu moc rád, když se mnou budete sdílet výsledky.

Každopádně mám velkou radost z toho, že všichni lidí ví a souhlasí s tím, proč IRESOFT existuje, co dělá a čeho chceme dosáhnout. Tomu jsme se věnovali poslední dva roky v rámci naší VIZE 2020.

Z lidské stránky mě zase těší, že devět z deseti lidí má ve firmě opravdového kamaráda. To je podle mě skvělý výsledek při velikosti firmy 70 lidí. Nastavování firemní kultury z pohledu lidí, hodnot a vztahů se věnujeme již pět let. 

S hodnotami souvisí i otázka, jestli naši vedoucí žijí a jsou vzorem našich firemních hodnot. Zde dvě třetiny respondentů říkají rozhodně ANO a jedna třetina spíše ANO. Jsem fakt hrdý na mé kruhy vedoucích! Uvědomuju si, že zejména díky nim je IRESOFT super místo k životu (a samozřejmě i k práci).

Výsledky nám každopádně ukazují také příležitosti, které ještě máme. Tou největší příležitostí je pro nás ocenění a poděkování mezi sebou navzájem. Nejspíš často bereme věci jako samozřejmost. Stojí za to být vnímavější vůči okolí a vynaložit vlastní energii na to, abychom se vzájemně povzbuzovali. Je to v principu jednoduchá a nenáročná věc, která nestojí žádné peníze. A přitom dopad na motivaci lidí může mít velký. 


Zodpovědnost leží na šéfovi

Když se zamyslíme nad všemi těmi otázkami, směřují zhruba do těchto tří oblastí:

 1. Náplň a podmínky pro práci
 2. Kolegové a vedoucí
 3. Smysl a směr firmy

Pokud jste na pozici šéfa firmy, můžete ovlivnit nebo dokonce změnit všechny tři oblasti. Jako šéf rozdělujete firemní hřiště mezi jednotlivé lidi, nastavujete očekávání a určujete pravidla hry. Můžete se svými lidmi nadesignovat jejich obsah práce, můžete rušit nesmyslné činnosti a zajistit lidem vše, co potřebují ke své práci. 

Co se týká kolegů a vedoucích, je na vás si vytvořit ten správný tým postavený na sdílených hodnotách. Začíná to od náborů a výběru lidí a končí to rozloučením se s těmi, kteří do firemní kultury nezapadají.

A smysl a směr firmy je něco, co neudělá nikdo jiný než šéf (ruku v ruce s majitelem) firmy. Kdo jiný rozhodne, jaké produkty bude firma dělat, pro jakou cílovou skupinu, jaký bude business model a proč firma vlastně existuje.  

O těchto oblastech budu dál psát v jednotlivých článcích této série. 


V příštím článku se podíváme na to, jak fungují benefity a jestli pomocí nich lze vykouzlit zázračnou firemní kulturu.

Přečtěte si jako první, co je nového